Telefon: +90 262 641 64 82 E-mail: cagdas.ceylan@mitamuhendislik.com

Mita Proje ve Danışmanlık I Mita Project and Consulting

Mita Proje ve Danışmanlık I Mita Project and Consulting

 

MİTA Proje ve Müşavirlik, firmamız bünyesinde proje tasarımı, proje yönetimi ve kontrollük alanlarında faaliyet gösteren öncü ve lokomotif departmanımızdır. MİTA Proje Ve Müşavirlik’in yapısal tasarım ve müşavirlik faaliyetlerindeki en önemli üstünlüğü, grup bünyesinde uygulama yapan departmanların tecrübelerinden yararlanarak, olası tasarım ve proje hatalarını en aza indirgemesi ve bu sayede gereksiz zaman ve kaynak israfının önüne geçerek müşteri lehine en ekonomik ve optimum çözümler sunabilmesidir.

Proje tasarımı, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri MİTA Mühendislik ve İnşaat’ın başlıca temel iş alanlarındandır. MİTA Proje Ve Müşavirlik, şehir planlama, mimari ve mühendislik tasarımı, teknik müşavirlik hizmetleri, proje yönetimi, kontrolörlük ve yapı teknolojileri alanında uzmanlaşmış, tecrübeli çalışan kadrosuyla inşaat sektöründe bütünsel ve yenilikçi bir anlayışla hizmet sunmaktadır.

MİTA Proje ve Müşavirlik’in, tasarım ve teknik müşavirlik faaliyetlerindeki en önemli avantajlarından bir tanesi de, söz konusu faaliyetlerin uygulama süreçlerinde de önemli mesleki ve idari tecrübeye ve teknolojik bilgi birikimine (know how) sahip olmasıdır.

MİTA Proje ve Müşavirlik, önümüzdeki dönemde Türkiye inşaat sektörünün uluslar arası arenada daha fazla pay alması hedefini kendisine misyon edinerek, uluslar arası alanda daha fazla iş yapmayı, daha fazla uluslararası proje, tasarım, denetim ve her nevi uluslararası müşavirlik hizmetleri sunmayı ülkemize faydalı olmak ve sosyal sorumluluk adına öncelikli hedef olarak görmektedir.

MİTA Proje Ve Müşavirlik’in, halihazırda uluslararası arenada tamamlamış olduğu bir çok referans projeleri ve hizmetleri bulunmaktadır ve MİTA Proje ve Müşavirlik bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda da, ileri teknoloji gerektiren nitelikli yapı çözümlerinin her aşamasında sorumluluk üstlenmeyi, kapsamlı ve büyük çaplı projelere imza atmayı ve alanında yenilikçi bir rol üstlenerek başarısını ve gelişimini artan bir hızla sürdürmeyi hedeflemektedir.

MİTA Proje ve Müşavirlik’in Başlıca Faaliyet Alanları Aşağıdaki Gibidir:

• Özel Nitelikli Yapı Tasarımı ve Projelendirme
• Endüstriyel Tesis Tasarımı ve Projelendirme
• Endüstriyel Tesis İmalat Programı Tasarımı
• Petrol ve Doğalgaz Tesisleri ve Proses Tasarımı
• Konut, Alışveriş Merkezi ve Ticari Yapıların Tasarımı ve Projelendirilmesi
• Deprem Mühendisliği ve Yapısal Güçlendirme Projeleri
• Proje Yönetimi ve Denetimi
• Kontrolörlük ve Danışmanlık Hizmetleri
• Yatırımcılar İçin Ön Maliyet Analizi (Fizibilite) Çalışmaları
• İnşaat Sözleşmeleri Danışmalığı (FIDIC)
• İhale Dokümanları Hazırlanması ve İhale Süreçlerinin Yönetimi
• Müteahhitler İçin Keşif Özeti ve Metraj Hazırlanması
• Tasarla-İnşa Et (Design & Built) Götürü Usülle Sabit Fiyatlı Sözleşmeler
• Mühendislik Statik Tasarımların Uluslararası ve Yerel Şartnamelere (TS, EN, AISC, ACI, UBC, IBC, SNIP)
Göre Uygunluğunun Denetimi
• Değer Mühendisliği (Value Engineering), Her Tip Yapıda Güvenliği Ön Planda Tutarak En Ekonomik
Maliyetle Üretim Yöntemi ve Statik Tasarım Önerilmesi

 

 

MİTA Project and Consulting is our leading and locomotive department that operates in the fields of project design, project management and inspection. The biggest superiority of MİTA Project and Consulting in terms of structural design and consulting activities is that it minimizes possible design and project faults by utilizing the experience of the departments working within the group and providing, the most cost-effective and optimum solutions for the clients by avoiding the waste of unnecessary time and sources.

Project design, engineering and consulting services are the main business lines of MİTA Project and Consulting. MİTA Project and Consulting provides services through a holistic and innovative concept with its experienced employees that are specialized in urban planning, architectural and engineering design, technical consulting services, project management, inspection and building technologies.

One of the most important advantages of MİTA Project and Consulting in design and technical consulting activities is that it has significant professional and administrative experience and technologic know-how in the implementation processes of these activities.

MİTA Project and Consulting has adopted the mission that the Turkish construction sector should get a bigger share in the international arena in the upcoming period, and considers undertaking more works in the international arena and providing more international projects, design, inspection and all kinds of international consulting services as its priority objectives for the purpose of being useful and socially responsible for our country.

Currently, there are so many reference projects and services that were completed by MİTA Project and Consulting in the international arena, and MİTA Project and Consulting aims to undertake responsibility in all phases of high-quality building solutions that require high technology, implement largescale comprehensive projects and continue its success and development by assuming an innovative role in its own field in the upcoming years in the same way as it has done so far.

Main Business Lines of MİTA Project and Consulting are as follows:

• Design and Project Preparation of Special Structures
• Design and Project Preparation of Industrial Facilities
• Industrial Facility Construction Program Design
• Petroleum and Natural Gas Facilities and Process Design
• Design and Project Preparation of Houses, Shopping Centers and Commercial Buildings
• Earthquake Engineering and Structural Strengthening Projects
• Project Management and Inspection
• Inspection and Consulting Services
• Estimated Cost Analysis (Feasibility) Studies for Investors
• Construction Contracts Consulting (FIDIC)
• Preparation of Tender Documentation and Management of Tender Processes
• Preparation of Bill of Quantities and Estimated Costs for Contractors
• Design & Build Fixed Price Contracts Based on Lump Sum Method
• Inspection of the Conformity of Engineering Static Designs with International and Local Specifications
(TS, EN, AISC, ACI, UBC, IBC, SNIP)
• Value Engineering, Method of Construction with Best Costs by Prioritizing Safety in All Types of Structures
and Suggesting Static Design